שירותים

השירותים שלנו

גלובל מו"פ מציעה מגוון רחב של שירותי מחקר ופיתוח אלקטרוניקה כדי להתאים לצרכים המדויקים של הפרויקט שלך, כולל:

 • מפרט קונספט
 • מחקר ופיתוח
 • עיצוב חומרה אנלוגי ודיגיטלי
 • קושחה מוטבעת
 • תוכנת שולחן עבודה
 • עיצוב ממשק משתמש גרפי(GUI)
 • אלגוריתמים ובקרה מוטבעים בחומרה
 • אלגוריתמים ובקרה מוטבעים בקושחה
 • עיצוב מעגלים מודפסים
 • מכניקה
 • עיצוב תעשייתי
 • ייצור אבי-טיפוס
 • ג’יגים לבדיקה ואימות
 • תיעוד מלא
 • ייצור פיילוט
 • ייצור בקנה מידה מלא

הסדרת ספציפיקציות:

גלובל מו"פ מסייעת ללקוח לפרט את הדרישות עבור המערכת

עיצוב מלא:

גלובל מו"פ מספקת את התמיכה עבור כל הדיסציפלינות הנדרשות על מנת לממש את הספציפיקציות , כולל התקנים אנלוגיים, דיגיטליים וברי תכנות (בעיקר התקן ASIC אחד בלבד). כולל סימולציה של אנלוגי ודיגיטלי כנדרש ע"י עיצוב ספציפי.
תכנות תוכנה / קושחה עבור כל פלטפורמה.
עיצוב מכני כנדרש.

מתוה מעגל מודפס:

גלובל מו"פ ממקמת ומנתבת את המעגל המודפס, עם תשומת לב המוקדשת לכל הקווים האספקות וההתקנים הקריטיים, אנלוגיים ודיגיטליים ומטפלת בהפרעות אלקטרומגנטיות, עיקובים ואימפדנס של קווי תמסורת וכו. על כל טכנולוגיה, SMT ו TH.

תוכנית בדיקה:

גלובל מו"פ תייצר תוכנת בדיקה/ג’יג ספציפית כדי להפעיל ולבדוק כל שער/טרנזיסטור/רכיב בתכנון ע"מ להבטיח שכל כשל אפשרי יזוהה לפני סיפוק המוצר.

אבי טיפוס:

גלובל מו"פ מרכיבה אבי טיפוס ובודקת אותם באופן מלא על מנת להבטיח את קיום הספציפיקציות.

אינטגרציה:

גלובל מו"פ מסייעת ללקוח לשלב את התת-מערכת המפותחת עם המערכת המלאה, (אם פותחה בנפרד ע"י הלקוח ייתכן עם מכניקה, תוכנה, אופטיקה או דיסציפלינות אחרות).

סדרת פיילוט:

גלובל מו"פ מסוגלת לייצר כמויות קטנות, מתונות וגדולות של הכרטיסים והמערכות שאנו מפתחים בזמן ביצוע קצר מאוד ובאיכות הגבוהה ביותר.

סדרת ייצור:

פתרון טורן-קי אמיתי ומלא

 • רכישת רכיבים
 • הרכבת מוצר וQC
 • בדיקת פונקציונליות מלאה סופית
 • אריזה, אחריות ושירות.
 • הכרטיסים והמוצרים שאנו מייצרים נבדקים במלואם, עם אחריות של שנה עבור כל כרטיס או מערכת.